Privacy statement

Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om

Doormiddel van dit Privacy Statement willen wij u informeren over de doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens verwerken, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen en het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Wij spannen ons naar alle redelijkheid in om er voor te zorgen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals die in deze Privacy Statement zijn beschreven.

Doeleinden

De door u verstrekte gegevens op deze site worden gebruikt voor de administratieve afhandeling van uw aanvraag. Deze gegevens worden tevens verstrekt aan de makelaar teneinde met u een persoonlijke afspraak te kunnen maken naar aanleiding van uw aanvraag.

Wij verstrekken uw gegevens verder niet aan derden, anders dan haar partners, zonder uw voorgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel.

Algemene Informatie

Wij willen graag weten welke sites en diensten het meest gewild zijn. Hiervoor verzamelen wij ip-informatie en wordt er gebruik gemaakt van cookies, met deze informatie stemmen wij onze sites en diensten af op de wensen van de gebruikers.

Om de privacy van de gebruikes te beschermen, zal alle informatie die verzameld wordt, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om met deze informatie gebruikers te indentificeren.

Geldigheid

Het privacy statement kan ten alle tijde door ons aangepast worden.